PRETRAGA

Opšti podaci o firmi

Naziv: Fortuna Inc d.o.o.

Adresa: Ulica Zlate Raičević 4,

Podgorica, 81000 Crna Gora

Telefon: +382 20 260-050

Fax: +382 20 260-050

Email: fortunav@t-com.me

Web: www.bezalatanemazanata.me

PIB: 02418665

PDV: 30/31-03817-8

Addiko Banka: 555-0009001797694-28

NLB MONTENEGRO: 530-17424-24

Izvršni direktor: Darko Šćepanović